• Reeksport bez uvoza robe u Srbiju

 • U zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju četvrti deo se odnosi na privremene režime i mere. U okviru ovih mera propisano je da domaće lice plaćenu robu ne mora da uvozi ako se roba izvozi u inostranstvo i isporučuje u inostranstvo na osnovu  ugovora.

  Vlada Republike Srbije donela je odluku o evidenciji odnosno izveštavanju o pojedinim spoljnotrgovinskim poslovima i o sadržaju evidencije odnosno izveštaja kojom je između ostalog bila propisana i obaveza evidentiranja kod naležnog ministarstva ugovora o reeksportu. Meñutim Vlada Republike Srbije donela je odluku  izmenama ove Odluke o evidentiranju koja je stupila na snagu 11.08.2007. godine. Ovom izmenom prestaje obaveza evidentiranja poslova reeksporta kada roba ne ulazi u zemlju odnosno ne prelazi carinsku liniju. To znači da domaća pravna lica nemaju obavezu evidentiranja poslova reekspora kod nadležnosg ministarstva. Domaća lica mogu da plate robu u inostranstvu a da tu robu ne uvezu u Srbiju pod uslovom da se ta roba na osnovu ugovora o prodaji, zakupu ili drugog ugovora isporučuje u inostranstvu. Iako se radi o spoljnotrgovinskom poslu koji se odvija u inostranstvu za ovu vrstu posla važno je da se obavi u skladu sa spoljnotrgovinskim i deviznim propisima koji važe u Republici Srbiji. To se odnosi na obavezu vođenja kontrolnika uvoza i izvoza robe, na obavezu unošenja deviza u zemlju kao i unošenje odgovarajuće šifre naplate na propisanim obrascima za vršenje platnog prometa sa inostranstvom.

  Postoje neke osnovne smernice koje je neophodno ispoštovati kako bi se posao reeksporta obavio po važećim propisima:

  1. prilikom plaćanja prema inostranstvu u nalogu za plaćanje kao osnov plaćanja navodi se šifra 312 – naplata robe koja se nalazi u inostranstvu a nepsoredno se isporučuje u inostranstvo. Treba imati na umu da će Vam za ovo poslovna banka tražiti da priložite Ugovor o spoljnotrgovinskom poslu na osnovu koga se vrši plaćanje

  2. prilikom naplate iz inostranstva u nalogu za naplatu kao osnov naplate potrebno je uneti šifru 312 - naplata robe koja se nalazi u inostranstvu a nepsoredno se isporučuje u inostranstvo. Takođe i ovom prilikom poslovna banka će Vam tražiti primerak Ugovora na osnovu koga se vrši naplata

  3. potrebno je da se u knjigu kontrolnika posebno unese kupovina robe u inostranstvu a posebno prodaja robe u inostranstvu. U knjigu kontrolnika potrebno je uneti: broj ugovora i godinu, vrednost, vrstu i količinu robe, naziv i sedište posrednika kao i njihov procenat, naziv i sedište porizvođača odnosno kupca, paritet isporuke kao i način i rok plaćanja, naziv banke preko koje je izvršeno plaćanje odnosno naplata, broj naloga, oznaka, iznos i datum valute.

  Takođe je važno napomenuti da poslovi reeksporta u kojima domaće lice plaćenu robu u inostranstvu isporučuje u inostranstvo nisu predmet oporezivanja PDV-a.