• O Interšped špediciji

  • D.O.O. "Interšped špedicija" je preduzeće za međunarodnu i unutrašnju špediciju. Svoju osnovnu delatnost razvijali smo na efikasan način i ime INTERŠPED se prepoznatljivo uvuklo u sve segmente Subotičkih privrednih kretanja.

    Orijentacija i cilj D.O.O. Interšped špedicije je da postane i ostane lider na tržistu u pogledu kvaliteta pružanja usluga iz oblasti špedicije, transporta i skladištenja robe. Ovaj cilj ostvaruje se sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom, usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001, što je i potvrđeno dobijanjem sertifikata od 2003 godine.

    Želimo da razvijamo poslovanje naših komitenata i da se brinemo o njihovim potrebama kao pouzdan partner na obostrano zadovoljstvo. Zalažemo se za očuvanje vriednosti, osiguravajući interese naših klijenata, partnera i naših zaposlenih .

    Pod poslovima međunarodne i unutrašnje špedicije koje predstavljaju osnovnu delatnost preduzeća, podrazumevaju se poslovi zaključivanja ugovora o prevozu u svim vidovima saobraćaja, organizovanje prevoza sopstvenim i tuđim prevoznim sredstvima, posredovanje u obavljanju carinskih radnji, skladištenja robe, organizovanje zbirnog i integralnog transporta, te tarifska obrada dokumenata.